Samenwerkingsverband van twentse lokale omroepen


Slider

Laatste Updates

Sander Dekker opent Newsroom Enschede

Twitter

rmcnl
: RT : Lees ook eerdere interviews over journalistieke samenwerking in de regio http://t.co/KxRI9KEMIb en http://t.c…


rmc_twente
: RT : Lees ook eerdere interviews over journalistieke samenwerking in de regio http://t.co/KxRI9KEMIb en http://t.c…


rmc_twente
: Vanavond in heel #Twente op jouw lokale TV: 18u Nieuws + #Zomerse50 2014 met @jannesonline - elk uur herhaling #1TwenteLaatst Gewijzigd Juli 2015 | 2.576 keer bekeken

ANBI Enschede

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting omroep Enschede
Roepnaam: TV Enschede FM

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
818501480

Bezoekadres van de instelling
Roomweg 79
Enschede

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente.
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

de hoofdlijnen van het beleidsplan
Zie het Businessplan.pdf

Een uitgebreidere staat maken van Stichting Omroep Enschede door:
- Toevoeging van enkele professionals.
- Verbetering van zowel de radio als de televisie-uitzendingen met meer up-to-date nieuws.
- Op de radio vaste discussie programma's neerzetten op gebied van sport, politiek en cultuur.
- Op televisie meerdere malen per week een TV journaal en een dagelijkse varia uitzending uitzenden. (Internet is hierbij crossmediaal verweven met beide andere ​media.)
Dit scenario biedt inhoudelijk een interessante groei van de omroepactiviteiten op radio, televisie en internet. Dit houdt in dat de omroep een duidelijke meerwaarde heeft voor de informatievoorziening in Enschede, dat het een interessante samenwerkingspartner is en dat het voor zowel medewerkers als vrijwilligers een uitdagende werkomgeving biedt.
- de functie van de bestuurders
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

de namen van de bestuurders
Zie het uittreksel kamer van Koophandel
De heer G. (Geert) de Raad, Voorzitter
Mevrouw H.W. (Hillechina) Hoving, Secretaris
De heer P.B.A. (Paulus) Temmink, Penningmeester
De heer A.J.F.M. (Albertus) Kuipers
De heer A.G. (Antonius) Wennink

het beloningsbeleid
Zie de statuten
Beloningsbeleid bestuurders betreft het allen onbezoldigde bestuursfuncties. Een klein deel van het personeel beschikt als beloning over een salarisregeling. De stichting heeft over de rest van het personeel vele vrijwilligers.


een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie het TVEnschedeFM-magazine2013.pdf

een financiële verantwoording
Zie :
2013_SOE_management_letter_2013.pdf
2013_SOE_jaarrekening_2013_incl_controleverklaring.pdf
2013_SOE_additionele_informatie_met_controleverklaring_2013.pdf

Samenwerkingsverband van Twentse lokale omroepen