Samenwerkingsverband van twentse lokale omroepen


Slider

Laatste Updates

Sander Dekker opent Newsroom Enschede

Twitter

rmcnl
: RT : Lees ook eerdere interviews over journalistieke samenwerking in de regio http://t.co/KxRI9KEMIb en http://t.c…


rmc_twente
: RT : Lees ook eerdere interviews over journalistieke samenwerking in de regio http://t.co/KxRI9KEMIb en http://t.c…


rmc_twente
: Vanavond in heel #Twente op jouw lokale TV: 18u Nieuws + #Zomerse50 2014 met @jannesonline - elk uur herhaling #1TwenteLaatst Gewijzigd April 2014 | 1.871 keer bekeken

ANBI Haaksbergen

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Radio en Televisie Sternet
Roepnaam: RTV Sternet


Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
801403741

Postadres
RTV Sternet
Postbus 110
7480 AC Haaksbergen

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente.
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
zie rtvsternet_Meerjaren-beleid-2011-2016-vdef.doc
- Realisatie verhuizing
- Realisatie Lokaal Toereikend Media Aanbod
- Samenwerking met het RMC Twente
- Uitgroeien tot Lokaal Media Centrum

- de functie van de bestuurders
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
De namen van de bestuurders
zie uittreksel Kamer van Koophandel
Joop Noppen - voorzitter
Annitha Nijhof - secretaris

Het beloningsbeleid
Zie de statuten
Zie de statutenwijziging tbv anbi
Beloningsbeleid bestuurders het betreft allen onbezoldigde bestuursfuncties. De stichting heeft over de rest van het personeel alleen vrijwilligers.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
zie verslag PBO vergadering 16-12-2013

Financiële verantwoording
zie jaarrekening 2012

Samenwerkingsverband van Twentse lokale omroepen