Samenwerkingsverband van twentse lokale omroepen


Slider

Laatste Updates

Sander Dekker opent Newsroom Enschede

Twitter

rmcnl
: RT : Lees ook eerdere interviews over journalistieke samenwerking in de regio http://t.co/KxRI9KEMIb en http://t.c…


rmc_twente
: RT : Lees ook eerdere interviews over journalistieke samenwerking in de regio http://t.co/KxRI9KEMIb en http://t.c…


rmc_twente
: Vanavond in heel #Twente op jouw lokale TV: 18u Nieuws + #Zomerse50 2014 met @jannesonline - elk uur herhaling #1TwenteLaatst Gewijzigd April 2014 | 2.650 keer bekeken

ANBI Hengelo

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Lokale Omroep Hengelo
Roepnaam: Radio Hengelo TV

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8018.37.923

Bezoekadres
Langelermaatweg 244
7553 JK Hengelo

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente.
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

de hoofdlijnen van het beleidsplan
Zie: 090610 Businessplan SLOH def
Hoewel de scope van dit businessplan in principe eind vorig jaar afliep is door het bestuur aangegeven dat de basisgedachte van dit businessplan ook nog te extrapoleren is naar 2014 en 2015. Daarbij heeft het bestuur de intentie uitgesproken in 2016 een geheel nieuw businessplan te lanceren.

de functie van de bestuurders
Zie: 140228_KvK_uittreksel_digitaal_gewaarmerkt.pdf
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
de namen van de bestuurders
Voorzitter: De heer T. (Ton) Goddijn
Secretaris: De heer R. (Rene) Ziel
Penningmeester: De heer P.B.A. (Paulus) Temmink
Algemeen bestuurslid: De heer J. (Jan) Tibben

het beloningsbeleid
Zie: 131203_Statuten_Stichting_Lokale_Omroep Hengelo.pdf
Beloningsbeleid bestuurders: het betreft allen onbezoldigde bestuursfuncties. De stichting bestaat voor 100% uit vrijwilligers.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie: 1403_ 2013_CvdM_Bestuursverslag_def.pdf

een financiële verantwoording
Zie: 1312_Jaarrekening_2013_Radio_Hengelo_TV.pdf

Samenwerkingsverband van Twentse lokale omroepen